آیت الله سید ابراهیم خسروشاهی دار فانی را وداع گفت.
حکم رهبری:
صفحه  از ۵۵۶