تخلفات جزئی در انتخابات صورت گرفته؛ اما تخلف مهمی نداشتیم / تا سه‌شنبه هفته آینده نتیجه بررسی ها را اعلام می کنیم
سخنگوی شورای نگهبان:
تابناک: سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگرچه تخلفات جزئی صورت گرفته است ولی خوشبختانه تخلف مهمی نداشتیم که نیاز باشد روند انتخابات را متوقف کنیم و در حال حاضر هم در فرصت بررسی شکایت ها هستیم.
مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری شاهین شهر خبر داد:
تابناک: مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری شاهین شهر از توسعه 40 هکتاری فضای سبز شاهین شهر طی دو سال اخیر خبر داد.
صفحه  از ۶۹۷