شباهت دادن مدیران غیر سیاسی به سیب‎زمینی/ آفت مدیریت در کشور/ مدیرانی که پس از عزل صراحت کلام پیدا می‎کنند
در حاشیه یک خداحافظی مطرح شد؛
تابناک: مدیر کل سابق ثبت احوال استان اصفهان که همچون سایر مدیران پس از عزل و در مراسم تودیع و معارفه پس از یک عمر احتیاط کار، صراحت کلام پیدا می‎کنند و آن روی سکه خود را نشان می‎دهند، مدیران غیر سیاسی خود را مشابه سیب زمینی دانستند.
استیضاح شکست خورد / آخوندی وزیر راه باقی ماند
تابناک: عباس آخوندی از استیضاح مجلس نجات یافت و توانست همچنان در سمت وزیر راه و شهرسازی باقی بماند/ موضوع استیضاح آخوندی مهرماه سال گذشته نیز مطرح شد که مجلس به او برای دومین بار رای اعتماد داد.
صفحه  از ۵۷۵