اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اصفهان
اذان صبح
۰۵:۳۰:۵۲
طلوع افتاب
۰۶:۵۸:۵۸
اذان ظهر
۱۱:۵۹:۵۴
غروب آفتاب
۱۶:۵۹:۳۶
اذان مغرب
۱۷:۱۷:۵۹