اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اصفهان
اذان صبح
۰۵:۴۴:۱۴
طلوع افتاب
۰۷:۰۶:۲۱
اذان ظهر
۱۳:۱۱:۱۰
غروب آفتاب
۱۹:۱۵:۱۹
اذان مغرب
۱۹:۳۱:۴۸