اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اصفهان
اذان صبح
۰۴:۴۵:۴۵
طلوع افتاب
۰۶:۰۷:۴۳
اذان ظهر
۱۱:۴۹:۳۲
غروب آفتاب
۱۷:۲۹:۴۲
اذان مغرب
۱۷:۴۶:۲۲