اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اصفهان
اذان صبح
۰۵:۳۲:۵۶
طلوع افتاب
۰۶:۵۵:۵۲
اذان ظهر
۱۳:۰۸:۴۶
غروب آفتاب
۱۹:۲۰:۵۹
اذان مغرب
۱۹:۳۷:۳۳