اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اصفهان
اذان صبح
۰۴:۳۳:۵۴
طلوع افتاب
۰۵:۵۵:۴۶
اذان ظهر
۱۱:۵۴:۱۹
غروب آفتاب
۱۷:۵۱:۱۱
اذان مغرب
۱۸:۰۷:۳۸