اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اصفهان
اذان صبح
۰۴:۳۶:۳۹
طلوع افتاب
۰۶:۱۲:۲۴
اذان ظهر
۱۳:۱۰:۲۶
غروب آفتاب
۲۰:۰۶:۵۳
اذان مغرب
۲۰:۲۵:۰۶