اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اصفهان
اذان صبح
۰۵:۰۴:۳۶
طلوع افتاب
۰۶:۳۱:۵۷
اذان ظهر
۱۳:۰۶:۳۶
غروب آفتاب
۱۹:۳۹:۳۴
اذان مغرب
۱۹:۵۶:۳۷