کرانچار سرمربی سپاهان شد
تابناک: سرمربی کروات رسما جانشین عبدالله ویسی در تیم فوتبال سپاهان شد.
قهرمان پروش اندام کشور در اصفهان به قتل رسید!
تابناک: قهرمان پرورش اندام کشور شب گذشته مورد حمله چند نفر قرار گرفت و با ضربات چاقویی که به او وارد شد، مجروح شده و در بیمارستان درگذشت.
صفحه  از ۱۱۴