شناسایی 2 هزار گونه گیاهی و جانوری در استان اصفهان

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان درآستانه روز جهانی تنوع زیستی با اشاره به جغرافیای بکر طبیعی استان گفت: استان اصفهان از گونه های شاخص و خاص تنوع زیستی در بخش های مختلف جانوری و گیاهی برخوردار است.

ایرج حشمتی افزود: بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار مناطق تحت مدیریت و حفاظت شده و شکار ممنوع در استان اصفهان وجود دارد که از این وسعت یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار مناطق چهارگانه حفاظت شده و بیش از ۶۰۰ هزار هکتار آن مناطق شکار ممنوع و زیست بوم‌های آبی است.

وی گفت: دراین استان بیش از ۲ هزار گونه گیاهی مربوط به حدود ۷۰۰ جنس و در قالب ۱۳۰ خانواده شناسایی شده و از این تعداد ۳۵۰ گونه دارویی، ۴۵ گونه انحصاری، ۵۴ گونه آسیب پذیر، ۱۶ گونه نادر و ۱۹ گونه در خطر انقراض محسوب می‌شوند.

حشمتی بااشاره به گونه‌های شاخص و خاص استان اصفهان گفت: تاکنون ۴۸۴ گونه مهره‌دار شامل ۶۲ گونه پستاندار، ۲۹۶ گونه پرنده، ۴۰ گونه خزنده، هشت‌گونه دوزیست، ۴۱ گونه ماهی استان اصفهان شناسایی شده است.

وی افزود: کل و بز وحشی، قوچ و میش اصفهان، آهوی ایرانی ، یوزپلنگ ایراني، دوپاي ايراني، گربه شني، هوبره و زاغ بور گونه‌هاي شاخص و خاص استان اصفهان را شامل مي‌شوند.