اواسط خرداد آخرین نوبت آبیاری کشت بهاره

حسن ساسانی اظهارداشت: مقدار آب ذخیره شده کنونی در مقایسه با سال قبل حدود ۸۰ میلیون متر مکعب کمتر است، لذا برای جلوگیری از احتمال مشکلات کم‌آبی، مصرف بهینه در ماه‌های گرم پیش رو بطور جدی توصیه می‌شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اضافه کرد: میزان بارش‌ها در سرشاخه‌های زاینده رود از ابتدای سال آبی جاری(مهر ۹۸) تاکنون یک هزار و ۱۷۴ میلی متر بوده که نسبت به سال قبل حدود ۴۵ درصد کاهش داشته است.

 ساسانی به بارندگی کمتر از نُرمال امسال در این منطقه بر اساس پیش‌بینی هواشناسی اشاره کرد و ادامه داد: این موضوع ادامه خشکسالی‌ها در استان اصفهان را نشان می‌دهد.

وی با تاکید بر استفاده اصولی و حساب شده از منابع آبی موجود در بخَش‌های مختلف آشامیدنی و بهداشت، صنعت و کشاورزی، خاطرنشان کرد: شیوع ویروس کرونا که عاملی بر افزایش مصرف در ماه‌های اخیر بوده همچنان ادامه دارد، لذا بکارگیری راهکارهای جلوگیری از هدررفت آب باید بطور کامل اجرا شود.