اجرای بیش از 96 درصد شبکه فاضلاب در شهرستان بویین و میاندشت

هاشم امینی با بیان اینکه در شهر اصفهان حدود 92 درصد شبکه فاضلاب اجرا گردیده عنوان کرد: بیش از 96 درصد شبکه فاضلاب شهرستان بویین و میاندشت از طریق اعتبارات جاری و عمرانی اجرا شده است. این در حالیست که هم اکنون منابع مالی دولت به گونه ای نیست که اعتباراتی برای اجرای مابقی شبکه فاضلاب شهرستان بویین و میاندشت تخصیص دهد.
وی اجرای تبصره 3 را بهترین راهکار برای اجرای به موقع 4 کیلومتر باقیمانده شبکه فاضلاب در شهرستان بویین و میاندشت دانست و اعلام کرد: با اجرای ماده واحده تبصره 3 می توان در کوتاه ترین زمان ممکن شبکه فاضلاب در این شهرستان را تکمیل کرد .
لازم به ذکر است که بر اساس ماده واحده تبصره 3، متقاضیان شبکه فاضلاب حسب مصوبه شورای شهر و تایید وزارت نیرو، منابع مالی مورد نیاز اجرای تاسیسات فاضلاب شهری را تامین می نمایند.
مدیرعامل آبفا استان اصفهان افزود: طول شبکه فاضلاب در شهرستان بویین و میاندشت، 62 کیلومتر است که از این رقم 58 کیلومتر آن اجرا شده و 4 کیلومتر باقی مانده در محله ششجوان و بویین می باشد.
مهندس امینی با اشاره به بالابودن آب های زیر زمینی در این شهرستان به اهمیت اجرای تاسیسات فاضلاب در این منطقه پرداخت و بیان داشت: تصفیه خانه فاضلاب در 3 مدول در شهرستان بویین ومیاندشت در مدار بهره برداری است که در صورت تخصیص اعتبارات، بازسازی و تجهیز فاز یک آن در آینده نزدیک در دستور کار قرار می گیرد.