بازگشت مجدد آلودگی به هوای اصفهان

حجت الله علی عسگریان با اشاره به وضعیت جوی نسبتاً ناپایدار امروز اصفهان، اظهارکرد: براین اساس وضعیت هوا به صورت صاف تا قسمتی ابری، در مناطق شمالی استان گاهی افزایش ابر همراه با بارش های پراکنده پیش بینی شود.

وی افزود: به تدریج از فردا با استقرار جوی پایدارتر در استان، وضعیت هوای اصفهان به صورت ابری و گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می شود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان با بیان اینکه کمینه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده ۱ تا ۳ درجه سانتی گراد کاهش دارد، گفت: بیشینه دمای هوای اصفهان ۱۵ و کمینه دما ۲ درجه سانتی گراد است. همچنین سردترین نقطه استان بویین میاندشت با ۷ درجه سانتی گراد زیر صفر و گرمترین نقطه استان هم خور و بیابانک با ۲۲ درجه سانتی گراد است.

علی عسگریان افزود: هم اکنون وضعیت هوای اصفهان پاک است، اما از فردا و پس فردا با کاهش ناپایداری ها، احتمال اینکه شرایط هوا برای گروه های حساس ناسالم شود، وجود دارد.

این کارشناس پیش بینی هوای اداره کل هواشناسی استان با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته از خوانسار و فریدون شهر بارش برف گزارش شد که مقدار آن خیلی کم بود، خاطرنشان کرد: طی چند روز آینده احتمال بارش جدی در سطح استان وجود ندارد.