ثبت 85 روز سالم برای اصفهان

کیفیت هوای کلانشهر اصفهان طی دوازده ساعت منتهی به ساعت ۹ صبح امروز دوشنبه سی و یکم تیرماه با میانگین ۹۲ در وضعیت قابل قبول (سالم) است.

براین اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم از جمله میدان احمدآباد روی عدد ۹۶، خیابان استانداری روی عدد ۹۲، خیابان پروین روی عدد ۸۱، خیابان رودکی روی عدد ۸۶ و بزرگراه خرازی روی عدد ۱۰۳ ثبت شد.

کیفیت هوا در دیگر شهرهای استان از جمله نجف آباد با میانگین ۶۷، مبارکه با میانگین ۸۳، دولت آباد با میانگین ۹۱، شاهین شهر با میانگین ۷۵ و کاشان با میانگین ۸۹ در وضعیت قابل قبول(سالم) است.

امروز هوای سجزی با میانگین ۱۰۵ برای گروه‌های حساس ناسالم گزارش شد.

براساس اعلام اداره کل هوا شناسی طی امروز پدیده گرد و خاک برای اصفهان پیش بینی نمی شود.

کلانشهر اصفهان در ۱۲۴ روز گذشته، ۱۹ روز پاک، ۸۵ روز قابل قبول (سالم) ۱۸ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و دو روز بسیار ناسالم را تجربه کرد.