مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان
در اصفهان هیچ زمین لرزه ای به ثبت نرسیده است

به گزارش تابناک، به گفته منصور شیشه فروش هیچ زمین لرزه‌ای در اصفهان به ثبت نرسیده است و لرزه‌هایی که مردم این شهرستان به ویژه ساکنان ساختمان‌های دارای ارتفاع زیاد صبح امروز احساس کردند مربوط به زمین لرزه مسجد سلیمان است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان هبا بیان اینکه فاصله هوایی اصفهان تا کانون زمین لرزه مسجد سلیمان ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلومتر است بیان داشت: در پی احساس لرزه‌های ناشی از زمین لرزه مسجد سلمیان در استان اصفهان بررسی‌های لازم از سوی مدیریت بحران استانداری اصفهان انجام شد و تاکنون هیچ خسارتی گزارش نشده است.