به زودی در اصفهان کلید می خورد
کمی دیرتر

مجید صدیقی اظهار داشت: فیلم سینمایی کمی دیرتر پس از کارگردانی تله فیلم های طعم سیب کال، رویای پروانه، سفر به برج حمود و پخش از شبکه های سراسری سیما اولین تجربه سینمایی من در مقام نویسنده و کارگردان است.

وی گفت: این فیلم سینمایی توسط مهدی احمدی تهیه کننده فیلم هایی همچون یار در خانه، دل نمک، گرگ های گرسنه، دنیای پر امید تهیه و تولید خواهد شد.

صدیقی با بیان اینکه قسمت اعظم فیلمبرداری فیلم سینمایی کمی دیرتر در اصفهان است، افزود: محوریت داستان و فیلمنامه این اثر سینمایی جستجوی زنی برای یافتن زنی دیگر در شهر اصفهان است که پاسخ پرسش های اوست.

وی ادامه داد: مدیر فیلمبرداری فیلم سینمایی کمی دیرتر فریبرز سیگارودی است که مدیریت فیلمبرداری فیلم ها و سریال های شاخصی همچون پول خارجی، تکیه بر باد، گاهی به پشت سر نگاه کن، نفس گرم، رهایم نکن را در کارنامه خود دارد.

وی تصریح کرد: فیلمبرداری فیلم سینمایی کمی دیرتر از اصفهان آغاز شده و در تهران به پایان خواهد رسید و بازیگران فیلم سینمایی کمی دیرتر همگی از چهره های شاخص و سوپر استارهای سینما بوده که تهیه کننده و کارگردان همچنان در حال رایزنی و انتخاب بازیگران هستند.

این کارگردان سینما تصریح کرد: از ظرفیت بازیگران و هنرمندان اصفهانی برای حضور در این اثر سینمایی استفاده خواهد شد.