مراسم یاد بود امیرقلی امینی بر سر مزارش برگزار می شود

فاطمه شفیعی مدیر فرهنگسرای رسانه در این خصوص می گوید این برنامه با همکاری انجمن صنفی روزنامه نگاران و خانه مطبوعات با دعوت جمعی از روزنامه نگاران و ادیبان و هنرمندان اصفهان انجام می گردد.
امیرقلی امینی در سال ۱۲۷۶ خورشیدی در اصفهان متولد شد. او در نوجوانی از هر دو پا فلج شد. با این حال، در حوزه روزنامه‌نگاری، ترجمه و فعالیت‌های سیاسی و امور خیریه‌ای بسیار فعال بود. امیرقلی امینی در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۰۷ تا ۱۳۲۱، روزنامه اخگر و روزنامه‌ی اصفهان را از ۱۳۲۲ تا ۱۳۵۴ (جز یک دوره توقیف هشت ساله) در اصفهان منتشر ‌کرد. او از سال ۱۳۲۲ تا ۲۸ مرداد، در صحنه‌ی سیاسیِ اصفهان فعال بود و در سال ۱۳۲۴ حزب آزادی را تأسیس کرد که در ۱۳۲۵ در شعبه‌ی حزب دموکرات ایران ادغام شد. امینی رئیس شعبه اصفهانِ این حزب بود.
وی بزرگمردی نیکوکار بود که پرورشگاه کودکان را در اصفهان تاسیس کرد. وی کتب زیادی را ترجمه و تالیف نمود که از جمله آن فرهنگ عوام و داستان های امثال است که حاصل سال ها تحقیق و پژوهش وی در حوزه فولکولر ایران بود . وی خانه اش را جهت رشد و پرورش فرهنگ و ادب و روزنامه نگاری تقدیم به شهر اصفهان کرد