زاینده رود در تابستان هم باز است
به گزارش خبرنگار تابناک اصفهان، با پیگیری‌های استاندار اصفهان، حجم آب برای کشت بهاره کشاورزان مشخص شد.
بدنبال برگزاری جلسه شورای سازگاری با کم آبی کشور با مسئولیت استان، تمهیدات لازم برای مصرف بهینه و همچنین با رعايت خط قرمز حجم آب و نگه‌داشت کشت پاییزه، برنامه‌ریزی لازم برای بازگشایی آب زاینده رود صورت گرفت.