مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:
تخریب آثارتاریخی به دلیل بارندگی نداشته ایم

به گزارش تابناک، فریدون الهیاری اظهار کرد: روز گذشته به تمام ادارات شهرستانی اعلام کردیم که کنترل‌های لازم را پیش از بارش داشته باشند و هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است و تا به حال گزارشی مبنی بر تخریب آثار باستانی نداشته‌ایم.

مدیر کل اداره میراث فرهنگی استان اصفهان ادامه داد: طبیعی است که بارش‌های سنگین، نشت رطوبت و نم در بعضی از آثار ایجاد کند، اما تاکنون هیچ آسیبی در مورد بناهای تاریخی گزارش نشده است.

وی در خصوص اسکان مسافران در شب گذشته گفت: قبل از شروع بارش‌ها کمیته اسکان اضطراری فعال بود و اقدامات لازم انجام گرفت و بخش مهمی از مجموعه‌های ورزشی و حسینیه‌ها برای مسافران نوروزی در نظر گرفته شد و خوشبختانه با وجود اینکه جمعیت قابل توجهی مسافر نوروزی در اصفهان حضور داشتند هیچ مشکلی در زمینه اسکان نداشتیم.