برنامه جامعی همانند دریاچه ارومیه برای تالاب گاوخونی تدوین شود

به گزارش تابناک اصفهان : رحمان دانیالی، در پاسخ به این سوال که با توجه به اثبات انباشت فلزات سنگین در گاوخونی چه اقدامات و برنامه‌ریزی‌های جدیدی در این ارتباط در حال انجام است، اظهار داشت: مشکلات گاوخونی به استاندار اصفهان طی نامه‌ای ابلاغ شده است و موضوع را به سازمان محیط زیست برای چاره‌اندیشی بیشتر نیز اعلام کردیم که امیدواریم در این زمینه تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

شرایط بد تالاب گاوخونی بارها و بارها در جلسات با مسئولان مطرح شده است

وی با بیان اینکه طرح نیاز آبی تالاب به اتمام رسیده است، افزود: شرایط بد تالاب گاوخونی بارها و بارها در جلسات با مسئولان مطرح شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در پاسخ به این سوال که محیط زیست در تعامات خود با مسئولان در ارتباط با تالاب چه تدابیری اندیشیده است، تصریح کرد: ما نامه‌ای به استانداری ارسال و پیشنهاداتی در زمینه احیای گاوخونی مطرح کردیم مبنی بر اینکه باید همانند دریاچه ارومیه برنامه جامعی برای احیای تالاب گاوخونی اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه برنامه احیای گاخونی باید با همان حساسیت دریاچه ارومیه پیش رود، گفت: مدیریت بحران استان قرار بود با وزارت نیرو هماهنگ‌هایی در این ارتباط داشته باشد.

پسابی به تالاب تخصیص داده نشد

دانیالی درباره دلیل مقطعی بودن پساب تالاب گاوخونی ابراز داشت: این پساب از سوی مسئولان به تالاب تخصیص داده نشده بود بلکه با مساعدت و همراهی مردم محلی به سمت تالاب هدایت شده بود.