مدیرعامل آبفای استان اصفهان از انتصاب مشاور ویژه پیمانکاران در آینده ای نزدیک خبر داد.هاشم امینی در جمع گروهی از پیمانکاران حوزه های آب، فاضلاب و مشترکان گفت: به منظور ارتباط مؤثر با پیمانکاران، کاهش بروکراسی اداری و سرعت بخشیدن به اجرای طرح ها، به زودی مشاور ویژه پیمانکاران در شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان منصوب و آغاز به کار می کند.

وی پیمانکاران را بازوی اجرایی شرکت در خدمت رسانی به مردم دانست و گفت: وظیفه اصلی مدیران، کارکنان و پیمانکاران صنعت آب و فاضلاب، ارائه خدمات پایدار و با کیفیت به مشترکان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در عین حال به مشکلات اقتصادی، اداری و اجرایی پیمانکاران اشاره کرد و گفت: باید قبل از برگزاری هر مناقصه، جلسات توجیهی با پیمانکاران برگزار شود تا شرکت آبفا به عنوان کارفرما خواسته ها، انتظارات، توانمندی ها و محدودیت های خود در اجرای طرح ها را به اطلاع پیمانکاران برساند.

وی گفت: این کار باعث می شود پیمانکاران با توجه به واقعیت های موجود و اطلاع از سختی های کار در مناقصه ها شرکت کرده و پس از عقد قرارداد، پاسخگوی تعهداتی که متقبل می شوند باشند.

در ادامه این نشست مدیران و نمایندگان 23 شرکت پیمانکار حاضر در جلسه در سخنان جداگانه ای به ارائه دیدگاه ها و خواسته های خود برای ادامه همکاری بهتر با آبفای استان اصفهان پرداختند.