صـنايع کوچـک استان اصفهان طي دهه اخير از پيشرفت و توسعه نسبي مناسـبي در مقايسه با صنايع کوچک کل کشور برخـوردار بـوده‌اند، به طوري که روند رشد در زمينـه ارزش افـزوده و اشـتغال بـالاتر از متوسط کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند. هرچند در زمينه شـاخص بهره‌وري نيروي کار صنايع کوچک استان، به رغم وجود رشد در مقايسه بـا متوسط کل کشور از شرايط بهتري برخوردار نبوده کـه ايـن امر را شايد بتوان به توسعه سريع اين صنايع و توجـه بيـشتر بـه بحث اشتغالزايي در قالب صنايع کوچک طـي سال‌هاي اخيـر نسبت داد.
کد خبر: ۴۸۰۱۲۶
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۳ 12 August 2017

به گزارش تابناک : اما در سالهاي اخير نيز وضعيت صنايع خرد و متوسط استان اصفهان از ترکشهاي رکود حاکم بر اقتصاد کشور در امان نمانده و امروز تعداد بسياري از بنگاههاي کوچک اقتصادي در اين استان يا تعطيل هستند و يا با ظرفيت پايين به کار خود ادامه ميدهند.

تحريم و تورم، مشکلات صنعت را تشديد کرده است

محمدرضا برکتين، رئيس خانه صنعت و معدن استان اصفهان با اشاره به مهمترين مشکلات اين حوزه، ميگويد: مشکل صنعت، ريشه در درازمدت دارد و عوامل ديگر هم سبب تشديد مشکلات در اين حوزه شده است، مسئله تحريمها، وابستگيهاي قبل از تحريمها و وابستگي کشور به نفت ازجمله دلايل پديداري اين مشکلات است. تحريمها قطعاً مشکلات را تشديد کرد و شرايط تورمي و افزايش قيمت حاملهاي انرژي ازجمله موارد بروز مشکلات در بخش صنعت شد.

وي در اين باره که چند درصد از صنايع اصفهان با ظرفيت کامل در حال فعاليت هستند؟ بيان کرد: تعداد اندکي از صنايع با ظرفيت کامل در حال فعاليت هستند، با توجه به شرايط کنوني از لحاظ قدرت و ابتکار عمل، برخي از صنايع توانسته اند از طريق منابع داخلي خود بهرهوري را بالا برده و هزينهها را کاهش دهند؛ بهطورکلي اکثريت واحدها چه کوچک و چه متوسط درگير مشکلات هستند و درحدود 70 درصد صنايع زير ظرفيت کار ميکنند.

***

براي برطرفکردن بخشي از مشکلات واحدهاي صنعتي تعطيل و نيمه تعطيل بسته حمايتي از سوي دولت تعيين شد. استاندار اصفهان در اين باره گفت: بسته حمايتي دولت از صنايع کوچک و صنايع خرد يکي از اقدامات مؤثري بود که دولت براي حمايت از صنعتگران اجرايي کرد و در همين راستا براي استان اصفهان ده هزار ميليارد ريال تسهيلات با يارانه 5 درصدي در نظر گرفته شد.

رسول زرگرپور با بيان اينکه با اين تسهيلات 600 واحد بحرانزده که داراي مشکلات سرمايه در گردش و سرمايه ثابت هستند تحت پوشش قرار ميگيرند، گفت: سامانه بهين ياب براي اين منظور ايجادشده است و واحدهاي توليدي متقاضي براي دريافت تسهيلات در اين سامانه ثبتنام ميکنند.

ايجاد 130 هزار اشتغال جديد در شهرکها و نواحي صنعتي

با وجود تلاشهاي صورت گرفته براي ايجاد مشوقها و برطرف کردن مشکلات بنگاههاي صنعتي کوچک و متوسط اما امروز اين بخش از اقتصاد کشور با مشکلات بسياري روبهرو است؛ مشکل تهيه مواد اوليه مناسب، محدود بودن بازارها، نداشتن اطلاع کافي از روشهاي بازاريابي مناسب، رقابت با صنايع بزرگ به جاي مشارکت، فناوري ارتقا نيافته، به کار بردن روشهاي قديمي، عدم همکاري و مشارکت واحدهاي صنعتي بزرگ و برخي قوانين دست و پاگير داخلي از جمله اين موانع است.

حرکت رو به جلوي واحدهاي صنعتي خرد و متوسط نيز نيازمند حمايت همه جانبه است تا علاوه بر آموزشهاي لازم براي حضور يافتن در عرصه يک رقابت مشارکتي، موانعي ديگر نيز به دست دولت از دست و پاي اين فعالان اقتصادي باز شود.

منبع : روزنامه نصف جهان 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار