کد خبر: ۴۷۵۸۴۰
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۳ - ۰۷:۵۲ 10 January 2015
لطفا خودتان را معرفی کنید.

جعفر جعفری هستم متولد 1360.


از جشنواره بازاریابی و فروش برایمان بگویید.

این برنامه از جشنواره های جدیدی است که با ظهور فناوری های نوین در بازاریابی و فروش ظهور کرده که در آن شرکت ها و متخصصان این حوزه با ارائه های طرح های متعدد در این زمینه ، شرکت میکنند و در انتها با داوری موشکافانه داوران طرح ها و پروژه های برتر انتخاب و معرفی میشوند.

از انتخاب خودتان به عنوان داور برگزیده در این زمینه برایمان بگویید.

بنده با توجه به فعالیت های متعذدی که در زمینه فروش و بازاریابی داشتم و با اشاره به این موضوع که حساسیت بنده همیشه بر این موضوع بوده که روش های استفاده شده باید همواره نوین و به روز باشد تا تاثیر مهم و کارآمدی برسازمان بگذارد، عمدتا راهکارهایی به  سازمانها پیشنهاد کردم که در روند فروش آنها تاثیر به سزایی داشته است.

روند داوری در این جشنواره به چه صورت است؟

قبل از برگزاری جشنواره بسته به طرح های و پروژه های ارائه شده ، شاخص های مرتبط با آنها تعریف شده و هر طرح با توجه به شاخص ها بررسی و امتیازدهی شده و در پایان طرح ها و نفرات برتر مشخص میشوند.

آیا طرح های ارائه شده اجرا و مورد استفاده قرار میگیرند؟

بله، ما در پایان جشنواره طرح های برتری که قابلیت اجرایی شدن را دارند انتخاب کرده و آیتم های الزم جهت پیاده سازی را به آنها اضافه کرده تا مورد استفاده در شرکت های مرتبط قرار بگیرند.

و در پایان اگر صحبت خاصی دارید، بفرمایید.

با توجه به اینکه دغدغه اصلی و مهم تمامی سازمانها فروش و بازاریابی است، پیشنهاد من این است با استفاده از کتب مرتبط و مشاورین متخصص در این زمینه ، روش های نوین و کاربردی در سازمان پیاده کرده تا شاهد تغییرات اساسی در سازمان باشد. 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار